Danh sách kiểm tra người thuê bất động sản thương mại

Thời hạn của hợp đồng thuê thương mại dài hơn thời hạn thuê nhà ở. Nói chung, một đơn vị thương mại được cho thuê trong 3-5 năm. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều tiền, điều quan trọng là phải sàng lọc người thuê nhà trước khi thuê. Đọc danh sách bất động sản thương mại cần thiết trước khi thuê văn phòng.

Có một quy trình được thiết lập để lựa chọn người thuê nhà

Phải có một quy trình được thiết lập để phát hiện cư dân. Người thuê nhà tiềm năng phải hoàn thành một mẫu đơn. Trên biểu mẫu, bạn cần xin phép chạy kiểm tra tín dụng. Phương pháp này đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử của chủ nhà trong khi cho thuê tài sản của mình.

Xem lại báo cáo tín dụng của bạn

Có nhiều dịch vụ trực tuyến thay mặt chủ nhà kiểm tra tín dụng của cư dân. Sau khi nhận được báo cáo tín dụng, chủ nhà nên xem xét cẩn thận và yêu cầu giải thích nếu có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào. Báo cáo sẽ làm rõ liệu người thuê nhà có lịch sử thanh toán hóa đơn trễ hay đã phá sản hay không.

Nhận thông tin cá nhân

Trong khi thuê bất động sản thương mại để cho thuê, chủ nhà phải yêu cầu thông tin cá nhân từ người thuê nhà. Thông thường, trong quá trình sắp xếp này, người thuê sử dụng tín dụng, thông tin của công ty chứ không phải thông tin cá nhân của họ. Nếu cư dân mới đến kinh doanh, chủ nhà có quyền biết liệu họ có thể trả tiền thuê nhà nếu doanh nghiệp đóng cửa hay không. Thông tin cá nhân cũng sẽ giúp chủ nhà biết người thuê nhà có tiền án tiền sự hay không.

Liên hệ với chủ sở hữu trước đó

Hầu hết các ứng dụng yêu cầu người thuê nhà điền tên và thông tin liên lạc của chủ nhà trước đây của họ. Tuy nhiên, chủ nhà có xu hướng bỏ qua điều này và không gọi cho chủ nhà trước đó để tham khảo. Đây là một sai lầm lớn, vì chủ sở hữu trước đó có thể cung cấp thông tin có giá trị mà nếu không thì không có. Do đó, trước khi thuê, điều cần thiết là liên hệ với chủ sở hữu trước đây của người thuê tiềm năng.

Nhận trợ giúp từ các công ty kiểm soát người thuê nhà

Không phải lúc nào chủ sở hữu cũng có thể tự mình thực hiện tất cả các bước kiểm tra. Trong trường hợp này, họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các công ty sàng lọc người thuê thực hiện kiểm tra tín dụng, tài liệu tham khảo, v.v. Chủ sở hữu có thể đưa ra quyết định dựa trên báo cáo của các công ty này.

Tương tác trực tiếp

Phần cuối cùng của quy trình sàng lọc nên bao gồm tương tác trực tiếp với người thuê nhà. Có một số điều không thể giao tiếp trong ứng dụng hoặc thảo luận qua điện thoại. Trong những tương tác này, chủ nhà nên nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể của người thuê nhà. Đây là một chỉ số tuyệt vời để biết người cư ngụ có đáng tin cậy hay không.

Việc sàng lọc thích hợp không khiến chủ nhà tốn kém nhiều, nhưng về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả lớn.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: C Prabhakar, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *