Kho lưu trữ

Nhà kho là một tòa nhà thương mại chủ yếu dành cho việc lưu trữ hàng hóa. Nó là một cơ sở để lưu giữ an toàn hàng hóa. Nó cho phép một doanh nhân tiến hành sản xuất trong suốt cả năm bằng cách lưu trữ nguyên liệu thô và hàng tồn kho. Nó cho phép họ bán sản phẩm của mình khi có nhu cầu phù hợp. Bằng cách đáp ứng mục đích cơ bản của lưu trữ, một nhà kho giúp thực hiện một số chức năng có lợi cho doanh nghiệp.

Lợi ích của nhà kho đối với công ty:

1. Điều tiết sản xuất

Nguyên liệu thô có thể được lưu trữ trong kho đảm bảo tính liên tục của sản xuất. Một công ty có thể tiến hành sản xuất hàng loạt liên tục nếu có cơ sở lưu trữ.

2. Nó giúp đáp ứng nhu cầu trong tương lai

Nhà kho cũng được sử dụng để lưu trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Đôi khi khi hàng hóa được sản xuất, có thể không có đủ nhu cầu. Nó giúp lưu trữ và cung cấp chúng vào thời điểm có nhu cầu trong tương lai.

3. Kích hoạt tiện ích thời gian

Lưu trữ hàng hóa trong kho cho phép người sản xuất hàng hóa cung cấp hàng hóa ra thị trường theo yêu cầu. Điều này hữu ích cho hàng hóa có nhu cầu theo mùa. Nó cũng hữu ích khi một số sản phẩm được yêu cầu ở nhiều khu vực nhưng chỉ được sản xuất ở những khu vực cụ thể.

4. Giúp bình ổn giá

Giá hàng hóa giảm khi nguồn cung của họ vượt quá nhu cầu của họ. Việc có một cơ sở lưu trữ cho phép nhà sản xuất quản lý giá bằng cách giải phóng hàng hóa để cung đáp ứng nhu cầu. Điều này đảm bảo cung ứng hàng hóa trên thị trường phù hợp với nhu cầu. Điều này, đến lượt nó, giúp ổn định giá cả.

5. Cung cấp nơi lưu trữ an toàn cho hàng hóa

Các sản phẩm dễ hỏng có thể được giữ trong kho lạnh. Hàng hóa được lưu trữ trong kho không có nguy cơ bị trộm cắp, hỏa hoạn hoặc bất kỳ hình thức hư hỏng nào. Các hàng hóa cũng được bảo hiểm.

6. Cơ sở đóng gói và phân loại được cung cấp

Nhà kho cung cấp phương tiện để đóng gói, chế biến, pha trộn, v.v. ở trong một kho chứa hàng. Điều này cho phép nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm ở dạng sẵn sàng để mua. Người mua tiềm năng thậm chí có thể ghé thăm kho để kiểm tra các sản phẩm này.

Có ba loại kho:

  • Riêng tư:
  • Chúng được sở hữu và điều hành bởi các công ty lớn.

  • Khán giả:
  • Nó thuộc sở hữu của một doanh nhân hoặc một xã hội hợp tác xã. Nó được thuê cho công chúng, những người cần không gian lưu trữ.

  • Liên kết:

Đây là những nhà kho được ủy quyền, nơi lưu trữ hàng hóa nhập khẩu cho đến khi nộp thuế hải quan. Chúng thường được đặt gần cảng. Chúng được điều hành bởi chính phủ hoặc làm việc dưới sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

Lưu trữ trong kho giúp một công ty sản xuất và bảo quản hàng hóa. Do đó, nó tiết kiệm chi phí và có lợi cho một công ty trong thời gian dài.

*Bài viết theo quan điểm của tác giả: Kanika Saxena, chúng tôi chỉ biên dịch và giới thiệu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *