Thuế suất thuế GTGT khi thuê kho tính như thế nào?

Thuế suất thuế GTGT khi thuê kho tính như thế nào?

giới thiệu

VAT (thuế giá trị gia tăng) là loại thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp bán ra. Thuế GTGT cũng được áp dụng cho hợp đồng thuê kho bãi. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính thuế suất thuế GTGT khi thuê kho bãi.

Thuế suất thuế GTGT khi thuê kho tính như thế nào?

Khi thuê kho bãi, thuế GTGT được áp dụng trên tổng giá trị thuê kho. Thuế GTGT được tính theo thuế suất GTGT của nhà cung cấp. Thuế suất VAT của các nhà cung cấp khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của họ. Để tính thuế suất thuế GTGT cho thuê kho bãi bạn cần thực hiện các thao tác sau:

  • Tìm hiểu về thuế suất thuế GTGT của nhà cung cấp.
  • Tính tổng chi phí thuê kho.
  • Tính tổng số tiền thuế GTGT.

Bước 1: Tìm hiểu về thuế suất thuế GTGT của nhà cung cấp

Để tính thuế suất thuế GTGT khi thuê kho bãi bạn cần biết về thuế suất thuế GTGT của các nhà cung cấp. Thuế suất VAT của các nhà cung cấp khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của họ. Ví dụ nhà cung cấp là công ty cổ phần thì thuế suất thuế GTGT sẽ là 10%. Nếu nhà cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn thì thuế suất thuế GTGT là 5%.

Bước 2: Tính tổng chi phí thuê kho

Sau khi biết về thuế suất thuế GTGT của các nhà cung cấp, bạn cần tính tổng số tiền thuê kho bãi. Để làm được điều này, bạn cần biết số tiền thuê kho hàng tháng. Ví dụ bạn thuê kho với giá 1.000.000 VND/tháng thì tổng tiền thuê kho trong 1 năm sẽ là 12.000.000 VND.

Bước 3: Tính tổng số tiền thuế GTGT

Sau khi đã tính tổng tiền thuê kho, bạn cần tính tổng tiền thuế GTGT. Để làm được điều này, bạn cần nhân tổng giá thuê kho với thuế suất VAT của các nhà cung cấp. Ví dụ tổng tiền thuê kho 1 năm là 12.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT là 10% thì tổng số tiền thuế GTGT sẽ là 1.200.000 đồng.

PHẦN KẾT LUẬN

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tính thuế suất thuế GTGT khi thuê kho bãi. Để tính thuế suất thuế GTGT khi thuê kho bạn cần làm như sau: tìm hiểu về thuế suất thuế GTGT của các nhà cung cấp, tính tổng tiền thuê kho, tính tổng -số thuế GTGT.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *